วัดปฐมวิเวก ต.หนองย่างเสือ อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี

รัตนพฤกษ์

รัตนพฤกษ์

คูนสายรุ้ง (รัตนพฤกษ์)

ไม้ต้น สูงได้ถึง ๑๐ ม. ใบประกอบมี ๘-๑๐ คู่ ผลัดใบช่วงสั้นๆ ในหน้าแล้งและออกดอกทั้งต้นพร้อมผลิใบอ่อน ดอกสีเหลืองแกมส้มและชมพู ออกเป็นช่อใหญ่ตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อเป็นพวงห้อยลง ดอกขนาด ๓.๕-๔.๕ ซม. มักไม่ติดฝักลักษณะคล้ายต้นคูน เป็นลูกผสมมาจากรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เกิดจากการผสมของคูนกับกัลปพฤกษ์ นำมาคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์เฉพาะดอกสีเหลืองแกมส้มและชมพู ขึ้นได้ดีในประเทศไทย แต่ไม่ชอบน้ำขัง ปัจจุบันนิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป