วัดปฐมวิเวก ต.หนองย่างเสือ อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี

ปาล์มพัด

ปาล์มพัด

(อังกฤษ: Fiji Fan Palm; ชื่อวิทยาศาสตร์: Pritchardia pacifica) หรือ ปาล์มมงกุฎ เป็นปาล์มในสกุล Pritchardia มีถิ่นกำเนิดในฟีจี ตองงา และซามัว เป็นปาล์มต้นเดี่ยว สูงได้ถึง 10 เมตร ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20-30 เซนติเมตร ใบรูปพัด ขอบใบจักเว้าตื้นและพับเป็นจีบ แผ่นใบขนาด 1 เมตร ช่อดอกสมบูรณ์เพศยาว 30 เซนติเมตร ออกระหว่างกาบใบ ผลกลมขนาด 1.2 เซนติเมตร เมื่อสุกมีสีน้ำตาลเข้ม ปาล์มพัดนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ[4] ชาวพื้นเมืองฟีจีใช้ใบและลำต้นทำพัด ร่มและเสาเรือน